przesłanie od pielgrzymów do 22 listopada 2020 r

Justus: Czasy szybko się zmieniają. W danym momencie poznawać to co słusznie i równocześnie to robić, taka umiejętność jest darem Ducha Świętego.


przesłanie od pielgrzymów do 15 listopada 2020 r

Agatha: Daj naszym czasom pokój Twój, o Panie,
wiarę umocnij i ulecz  schorzałych, przebach upadłym, obdarz wszystkich ludzi szczęściem na wieki.
(fagment hymnu z dzisiejszego brewiarza)


przesłanie od pielgrzymów do 25 października 2020 r

Aurelia Pawlicka pisze:
Krzyż Pokoju w Oborze k. Gniezna
Historia Krzyża Pokoju nawiązuje do czasów przedwojennych. Stał on we wsi Obora przy drodze z Gniezna w kierunku Kłecko/Wągrowiec. Na początku II wojny światowej krzyż został zniszczony przez nazistów i przez wiele lat jego miejsce pozostawało puste. Idea postawienia nowego krzyża zrodziła się w głowie Horsta Mutzke, niemieckiego mieszkańca Obory do roku 1945. W imię budowania poprawnych stosunków polsko-niemieckich postanowił on przywrócić lokalnej społeczności przydrożny krzyż. Doszło do tego podczas uroczystości, która odbyła się w 1999 roku w obecności ówczesnego proboszcza katedry gnieźnieńskiej i mieszkańców wsi.
Z p. Horstem Mutzke i jego rodziną utrzymuję do dzisiejszego dnia serdeczne kontakty przyjacielskie. Z tych powodów zdecydowałam się zasadzić różę „Pielgrzym” właśnie przed tym krzyżem.

01 PB 25 1002 PB 25 1003 PB 25 1004 PB 25 10


przesłanie od pielgrzymów do 4 października 2020 r

Justus: „Naszą chrześcijańską wolność nie można chronić ani murami ani drutami kolczastymi.
Ona stoi na bezpiecznym fundamencie skały: Jezus Chrystus!”


przesłanie od pielgrzymów do 27 wrzesnia 2020 r

Justus: „Kościolom podoba się posłuszeństwo wiernych.
Wierze podoba się codzienna wolna decyzja dla niej.
Więc, niech odważnie i wesoło wyruszajmy!”


przesłanie od pielgrzymów do 20 wrzesnia 2020 r

Justus: Nasza chrześcijańska tożsamość pokazuje się w naśladowaniu Jezusa jako milosierdzie wobec wszystkich,
których spotykamy na naszych drogach.


przesłanie od pielgrzymów do 13 wrzesnia 2020 r

Pilger anna„Annalena:
Drodzy koledzy i drogie koleżanki z pielgrzymki,
z całego serca chce mi się podziękować za tyle miłych słów, które znaleźliście z okazji moich 18 urodziń! Co roku jest mi wielka radośc wspólnie z Wami wyruszać w drogę, aby Boga spotkać na innej drodze, chodzić śladami Pana Jezusa i czuć obecność Ducha Świętego. Już cieszę się na przyszły rok i wesoło Was znowu spotykać.
Wam wszystkim życzę wszystkiego miłego i dużo zdrowia!
Wasza Annalena”


przesłanie od pielgrzymów do 6 wrzesnia 2020 r

Justus: „Niech przezwyciężymy głębokie międzyludzkie rowy lekkimi butami i życzliwymi zmysłami!”


przesłanie od pielgrzymów do 30 sierpnia 2020 r

„Czy nie wiecie, że… Duch Boga w was mieszka?“
(1. Kor. 3, 16)
Tam szukajcie centrum, tam jest środek!


przesłanie od pielgrzymów do 23 sierpnia 2020 r

Justus Werdin

„Nasze granice to szerokie rzeki żywej wody,
które nas prowadzą do nieskończonego morza bożej miłości.”


przesłanie od pielgrzymów do 16 sierpnia 2020 r

Niech obok siebie zamieszkamy w świętym miejście!
„Właśnie stanęły nasze stopy w twoich bramach, Jerozolimo.” (Ps. 122, 2)


przesłanie od pielgrzymów do 2 sierpnia 2020 r

Superintendent em. dr Werner Krätschell, Berlin

Niech Twoja aktywność będzie blogosławione!


przesłanie od pielgrzymów do 26 lipca 2020 r

Tobias Fleischer, Brandenburg

Nasze życie jest od Boga, który swoje przymierze z nami odnawia


przesłanie od pielgrzymów do 12 lipca 2020 r

Silvia Scheffler z Sieversdorfu śpiewa z nami taki kanon:

Zmienne są drogi, światło i cień, wszystko jest łaską, nie lękaj się!


przesłanie od pielgrzymów do 5 lipca 2020 r

„Helmut Krüger, Poczdam:

Dobrze rozumiana granica jest tam, gdzie jedno tylko się kończy a drugie po prostu się zaczyna.